Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderinformatie Coronavirus

03 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

 

Afgelopen week is het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland opgedoken.
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is er nu geen reden voor gezonde
kinderen en collega’s om thuis te blijven.

 

Toch ziek?

Onze school handelt in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Vraag bij twijfel telefonisch uw huisarts of de GGD om advies. Dat geldt zeker indien u net op vakantie bent geweest in Noord-Italië of een andere regio die op de website van de RIVM is vermeld.

 

Wat doen we op school om besmetting te voorkomen?

De GGD en het RIVM adviseren drie maatregelen om de verspreiding van griep en verkoudheid te voorkomen.

 

Op school is hiervoor extra aandacht:

Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)

 

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op deze websites:

RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus

GGD https://www.ggd.nl/

 

Wij zijn extra alert op gezondheidsklachten bij collega's en kinderen. Mochten de omstandigheden en/of adviezen veranderen, dan brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

Bryan Limon (ad interim-directeur)

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl