Leestijd 2 - 3 min
Talentencircuits: kiezen wat je graag wilt leren
Het team van de Don Boscoschool in Lisse organiseert voor het tweede schooljaar talentencircuits. Leerkrachten Marga Galjaard en Mandy Stavleu zijn de enthousiaste kartrekkers.

Hartstikke leuk, nieuwe ideeën om je onderwijs te verbeteren, maar de werkdruk in het speciaal basisonderwijs is best hoog. Daarom kozen Mandy en Marga – inmiddels is hun werkgroep uitgebreid met twee nieuwe collega’s – voor een stapsgewijze invoering van de circuits. “We willen duurzaam resultaat en meteen borgen wat we hebben gedaan”, vat Marga samen.

Don Bosco startte afgelopen schooljaar met drie periodes van vier weken, waarin leerkrachten lessen gaven vanuit hun eigen kracht en talent. Mandy en Marga zorgden voor de randvoorwaarden en voorbereidingen, zodat hun collega’s zich op hun lesvoorbereiding konden richten.
Koken, de natuur in, sport en spel, techniek, vogelvoertaarten maken, programmeren: er kwamen veel leuke thema’s voorbij. En daarmee ook andere manieren van leren, ervaren en praktisch, creatief of ontdekkend bezig zijn.

Enthousiaste reacties

Kinderen, ouders en teamleden zijn enthousiast. “Collega’s gaven na de eerste ronde terug dat zij het fijn vonden om eens met een kleine groep te werken en die leerlingen veel aandacht te kunnen geven. Doordat kinderen zelf kiezen wat ze graag willen doen, zijn ze ook heel gemotiveerd”, constateert Mandy.
Dit schooljaar gaan de circuits door, nu op basis van schoolthema’s, zoals de seizoenen, techniek of kunst. Vanuit zo’n thema worden dan leuke talentactiviteiten bedacht. “Voor het thema Sint was dat onder meer het bouwen van een Pietenhuis en het oefenen van dansjes voor Sint. Eén ouder regelde zelfs dat wij het paard van Sinterklaas konden bezoeken in de manege!”

"Kickboksen vond ik vet!"

“Kickboksen vond ik vet! En freestylen ook. En smoothies maken. Robots programmeren was ook leuk, en shampoo maken!” Sep (groep 7) vindt de circuits een hele leuke aanvulling op de gewone lessen. “Thuis doe ik graag experimenten en bouw ik met LEGO. Dus dan snap je wel dat ik het hier ook leuk vind als ik bijvoorbeeld iets mag bouwen met rietjes.”

"Yés, lekker, ik ga tekenen of op de iPad"

Ook Dylan (groep 5) is enthousiast. Hij heeft goede herinneringen aan het potjes versieren en diertjes bestuderen, buiten in de natuur rond het schoolplein. “Bij rekenen zit ik vaak te denken en te twijfelen, dat vind ik dus zó moeilijk. En bij circuit denk ik: yés, lekker, ik ga tekenen of op de iPad. Er gaat fijn een muziekje aan en je mag even lekker bewegen.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
eerder verschenen jaarmagazine 2018-2019
relevante categorieën (mede)eigenaarschap, 21e eeuwse vaardigheden, cultuureducatie