Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Klik op het protocol om het bestand te downloaden.

 

1. Protocol internetgebruik

3. Protocol medicatie op verzoek

4. Time-out plan protocol

5. Veiligheidsplan 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanscherpen van de onderstaande protocollen:

1. Pestprotocol
2. Taxiprotocol

3. Wegloopprotocol

4. Protocol Grensoverschrijdend gedrag
5. Protocol internet en website

6. Protocol medicijnverstrekking
7. Meldcode Kindermishandeling

 

 

 

 


Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl