Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Klik op het protocol om het bestand te downloaden.

 

1. Protocol internetgebruik

3. Protocol medicatie op verzoek

4. Time-out plan protocol

5. Veiligheidsplan 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanscherpen van de onderstaande protocollen:

1. Pestprotocol
2. Taxiprotocol

3. Wegloopprotocol

4. Protocol Grensoverschrijdend gedrag
5. Protocol internet en website

6. Protocol medicijnverstrekking
7. Meldcode Kindermishandeling

 

 

 

 


Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl