Visie Don Boscoschool

We werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze samenwerkingspartners:


"Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”


Dit kunnen wij realiseren door de kernwaarden in onze organisatie. Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers met z’n allen voor staan, het zijn de gedeelde waarden van waaruit wij ons werk doen.

  • Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen krachtige persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een krachtige leeromgeving.
  • Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: doorgaan waar anderen stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar mogelijkheden, in goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid en ‘mag het een onsje meer zijn’?
  • Wij doen ons werk met passie. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: met je hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met anderen en ons werk is de moeite waard.