Onze school

De Don Boscoschool is een school voor Speciaal Basisonderwijs waar
leerlingen met een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) kunnen worden
toegelaten. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die naar het
Speciaal Basisonderwijs zijn verwezen, is het belangrijk te weten wat men
van onze school kan verwachten en wat de school voor hun kind kan
betekenen.