Onze school

De Don Boscoschool is een school voor Speciaal Basisonderwijs waar
leerlingen met een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) kunnen worden
toegelaten. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die naar het
Speciaal Basisonderwijs zijn verwezen, is het belangrijk te weten wat men
van onze school kan verwachten en wat de school voor hun kind kan
betekenen.

 


Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl