Missie Don Boscoschool

De school ziet het als haar opdracht om kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, een zodanige ondersteuning en begeleiding aan te bieden dat ze zich op cognitief-, sociaal-emotioneel- en motorisch gebied zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel.


De Don Boscoschool richt zich op

  • Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met (complexe) leer- en/of
  • Gedragsproblemen met een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring), zolang de school kan aansluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van de kinderen.
  • Ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen.
  • Basisscholen in het samenwerkingsverband.
  • Partners in de ambulante jeugdhulpverlening en scholen voor clusters 2, 3 en 4.

 

De Don Boscoschool doet dit door 

  • Passend onderwijs te verzorgen aan alle kinderen afgestemd op hun ontwikkelingsperspectief en uitstroomperspectief.
  • Passende zorg te bieden door af te stemmen op de specifieke zorgbehoeften van deze kinderen.
  • Zorg te dragen voor een professionele organisatie.
  • Samen te werken met de kinderen, de ouder(s)/verzorger(s) en de partners in de hulpverleningsketen.