Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Geschiedenis

De officiële opening van de Don Boscoschool vond plaats op 30 oktober 1951

door H. Broere, inspecteur van het "buitengewoon onderwijs". De school startte met drie groepen. Dat werden er al snel 5. Eind 1953 werd er al over uitbreiding gedacht.

 

Don Bosco was een Italiaanse priester in de 19e eeuw, die kansloze jongeren in Turijn een dak boven hun hoofd, voedsel en onderwijs bezorgde.

 

1 september 1955 werden de werkzaamheden gestart. In de loop van 1956 werden de nieuwe lokalen in gebruik genomen. In 1964 werd de Don Boscoschool uitgebreid met een administratieve vleugel en een motorisch therapie lokaal.

 

In 1964 bestaat de school 12 ½ jaar. In 1976 werd het vijfentwintig jarig bestaan uitbundig gevierd

 

Sinds januari 1980 zijn er weer acht groepen, enerzijds door de toename van het aantal leerlingen, anderzijds door verlaging van het aantal leerlingen per groep.

 

In 1982 starte de renovatie van de school die in mei 1983 zijn beslag kreeg. In de jaren negentig groeide het leerlingaantal gestaag.

 

In 2011 sluit de locatie Zeestroom en gaat samen met de Don Boscoschool verder. De school start in augustus 2015 met 6 groepen.

 

Op 17 mei 2016 betrekt de Don Boscoschool samen met BSO de Theepot en Cardea de nieuwe locatie van het IKC in Lisse.

 

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 zijn alle lokalen in het gebouw bezet. De Don boscoschool is gegroeid van 7 naar 9 klassen.