Ouders

De ouder(s)/verzorger(s) zijn hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding van
hun kinder(en). De school heeft een gedelegeerde opvoedingstaak. Dit
betekent dat een goede samenwerking tussen groepsleerkracht en
ouder(s)/verzorger(s) van wezenlijk belang is.

Wij vinden het prettig als ouder(s)/verzorger(s) regelmatig de school
bezoeken. Natuurlijk bent u, liefst na schooltijd, welkom in de school. Om
teleurstellingen te voorkomen is het verstandig telefonisch of via de mail
een afspraak te maken, zeker als u verwacht dat het gesprek meer tijd kost
of als u wat verder weg woont. Voor vragen betreffende de dagelijkse
schoolpraktijk van uw zoon/dochter moet u zich eerst wenden tot de eigen
leerkracht.