Foto’s en filmpjes

Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor de website of de nieuwsbrief.

 

Toestemming

Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school te sturen.

 

Een of twee ouders

Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.

 

Download hier de folder AVG - privacy bij Aloysius

 

Meer weten?

Ga naar onze website aloysiusstichting.nl/privacy