Op woensdag 29 januari van 9.00 uur tot ongeveer 10.15 uur organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school.

In deze bijeenkomst zullen wij informatie geven over de school en de school laten zien middels een rondleiding. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

 

Naam kind *
Geboortedatum kind *
TLV *


Huidige school kind
Huidige groep kind
Emailadres
Telefoonnummer ouder(s)
Aantal personen
* verplicht

Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening

 

Stap 1:

Gesprek met sbo- of so-school

Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement.

 

Stap 2:

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek
  • Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen
  • Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen

 

Stap 3:

Een leerling kan aangemeld worden op onze school wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Voor meer informatie over het aanvragen van deze verklaring kunt u terecht bij het samenwerkingsverband of bij de huidige school van uw kind.

 

Bent u in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u het registratieformulier invullen om uw kind aan te melden op onze school. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding via de e-mail. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Ga naar het registratieformulier (klik).

 

Stap 4:

Terugplaatsing vanuit het so of sbo

Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden.

 

Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen.

 

Rechtstreekse instroom

Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen.

 

Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.scholenopdekaart.nl en www.swv-db.nl.

 


Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl