Traject van aanmelding voor leerlingen uit de Duin-en Bollenstreek

 

Een leerling kan pas aangemeld worden op onze school wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) sbo (speciaal basisonderwijs) is afgegeven door het samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreek.
In onderstaand document wordt uitgelegd hoe de procedure van aanmelding bij de Don Boscoschool verloopt. Deze procedure is voor leerlingen woonachtig in de Duin- en Bollenstreek.

 

Procedure aanmelding Don Boscoschool

 

Wanneer een leerling woonachtig is buiten de Duin- en Bollenstreek, wordt verzocht aan de school van herkomst om contact op te nemen met de orthopedagoog, Annelies de Kruijff (annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl). De procedure van aanmelding kent dan een ander verloop.

 

Kennismakingsbijeenkomsten

Op donderdag 26 maart van 9.00 uur tot ongeveer 10.15 uur organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school.

In deze bijeenkomst zullen wij informatie geven over de school en de school laten zien middels een rondleiding. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

 

Naam kind *
Geboortedatum kind *
TLV *


Huidige school kind
Huidige groep kind
Emailadres
Telefoonnummer ouder(s)
Aantal personen
* verplicht

Intake

 

Wanneer de TLV is afgegeven, kunt u telefonisch contact opnemen met school voor het plannen van een intakegesprek. De ouderintake wordt verzorgd door de intern begeleider, Liesbeth Hersman. De kindintake wordt verzorgd door de orthopedagoog, Annelies de Kruijff.

 

Liesbeth Hersman: liesbeth.hersman@aloysiusstichting.nl

Annelies de Kruijff: annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl 

 

Na het intakegesprek wordt uw zoon/dochter besproken binnen het intern zorgteam van de school. Na dit overleg ontvangt u een terugkoppeling:

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen en hebben direct plaats.

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen, maar hebben geen plaats en de leerling komt op de wachtlijst te staan.

- Nee, we kunnen de leerling niet plaatsen en zoeken samen naar een passende andere school.

 

Inschrijven via de registratietool

 

Wanneer u na het intakegesprek de terugkoppeling van school heeft ontvangen dat uw zoon/dochter kan starten op de Don Boscoschool, verzoeken wij u om uw zoon/dochter in te schrijven op de Don Boscoschool.

 

Inschrijven kan via de volgende link:

Ga naar het registratieformulier (klik).

 

Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.scholenopdekaart.nl en www.swv-db.nl.

 


Don Boscoschool

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16

E-mail: donboscoschool@aloysiusstichting.nl