Leestijd 3 - 4 min
Nu opvang, school én jeugdhulp onder één dak ‘samenwonen’, groeien de samenwerkingskansen.
Integraal Kindcentrum (IKC) De Bollenstreek in Lisse biedt een integraal aanbod van onderwijs, jeugdhulp en opvang. Kinderen van drie tot dertien jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren of vanwege hun gedrag, kunnen er terecht. Ook is er reguliere BSO voor kinderen uit Lisse. Speciaal basisonderwijs en reguliere BSO? Dat gaat prima samen!
Onderwijs, opvang en jeugdhulp onder één dak
“Wij vinden elkaar helemaal in onze laagdrempelige benadering van ouders, onze visie en kernwaarden.”
Niels Vierling en Mia Schoneveld

Je komt ver als je met dezelfde positieve bril op naar kinderen kijkt. Dat merken Mia Schoneveld van Buitenschoolse kinderopvang De Theepot en directeur Niels Vierling van speciale basisschool (sbo) Don Boscoschool. Kinderen van reguliere basisscholen in Lisse en die van Don Bosco mixen mooi na schooltijd. Nu opvang, school én jeugdhulp onder één dak ‘samenwonen’, groeien de samenwerkingskansen.

Nieuw gebouw

Een nieuw en licht gebouw, veel buitenspeelruimte met een natuurplein. Het bevalt De Theepot prima in IKC De Bollenstreek, vertelt Mia Schoneveld enthousiast. Veel kinderen en hun ouders weten de kinderopvang hier te vinden: ook dat is goed nieuws. En ja: natuurlijk zijn ook leerlingen uit het speciaal basisonderwijs van de Don Boscoschool van harte welkom.

Dat is goed nieuws voor de ouders van ‘zijn’ leerlingen, vindt Niels Vierling, sinds augustus 2016 directeur van de Don Boscoschool. Voor werkende ouders is de BSO in hetzelfde gebouw praktisch gezien een uitkomst. Ook omdat veel ouders behoorlijk belast zijn omdat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Dan is een BSO waar je kind goed begeleid wordt, natuurlijk heel prettig.

“In Hillegom werken we al langer samen in één gebouw met de Savioschool van Aloysius”, vertelt Mia. “Daar merken we weinig verschil tussen leerlingen van regulier en speciaal basisonderwijs. Ieder kind heeft zo z’n eigenheden. Onze visie: ieder kind is anders en mag er zijn. Ook in Lisse merken we dat leerlingen uit regulier en speciaal onderwijs mooi samen gaan.”

Partners IKC De Bollenstreek

In Integraal Kindcentrum (IKC) De Bollenstreek vind je speciale basisschool Don Boscoschool, reguliere Buitenschoolse kinderopvang De Theepot en Cardea. Cardea biedt hier gezinsbehandeling, coaching en daghulp voor kinderen van drie tot zes jaar, al dan niet gecombineerd met (speciaal) onderwijs. Voor kinderen van zes tot twaalf jaar is er naschoolse hulp of coaching in de BSO of op school. Ook Sportfondsen Lisse is partner: school, BSO en jeugdhulp maken gebruik van de twee nieuwe gymzalen bij het IKC. Cardea en De Leidse Buitenschool (speciaal onderwijs in Katwijk) van Aloysius bieden in IKC De Bollenstreek samen een onderwijszorgarrangement voor jongere kinderen tot zes jaar. Pedagogisch medewerkers van Cardea en leerkrachten van De Leidse Buitenschool verzorgen als één uitvoeringsteam een dagprogramma. De doelgroep: kinderen die vanwege hun gedrag nog niet mee kunnen doen op school.

Inzet expertise Aloysius Lisse

• speciaal basisonderwijs (sbo) voor kinderen voor wie regulier onderwijs niet passend is • ondersteuning regulier basisonderwijs bij het afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen door gespecialiseerde onderwijsondersteuners • observatiearrangement: kinderen die vanwege hun gedrag opvallen op de reguliere basisschool komen circa drie maanden naar de Don Boscoschool; die kijkt hoe zij het beste begeleid kunnen worden • voorbereiding op/overstappen naar regulier onderwijs: 95 procent van de leerlingen gaat na de Don Boscoschool succesvol naar regulier voortgezet onderwijs

“Heeft een kind het lastig op de BSO, dan gaan wij natuurlijk met ouders in gesprek om te kijken wat wél haalbaar is. Daarom zijn wij een IKC: je kijkt samen hoe je toch hulp kunt bieden.” Zo is jeugdhulppartner Cardea – ook gehuisvest in het IKC - bijvoorbeeld betrokken bij de BSO. “Twee dagen per week werken kinderen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers in onze groepen aan hun sociale leerdoelen.”

Kansen

Er zijn meer kansen. De sociale weerbaarheidstraining Rots & Water die Aloysius aanbiedt, kan ook goed zijn voor kinderen die naar De Theepot gaan. Of denk aan gezamenlijke creatieve of sportieve workshops. Niels Vierling: “We kijken ook hoe we de pedagogische doorgaande lijn voor kinderen kunnen verstevigen. Denk alleen al aan dezelfde regels en afspraken: dat maakt de overgang van school naar BSO prettiger voor onze leerlingen.”

Basis voor de verdere ontwikkelingen is er zeker. Mia: “Wij vinden elkaar helemaal in onze laagdrempelige benadering van ouders, onze visie en kernwaarden. Nu we onder één dak samenwerken, zoeken we elkaar nog sneller op.”

“Wat is wél haalbaar? Daarom zijn wij een IKC: je kijkt samen hoe je toch hulp kunt bieden.”
auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
eerder verschenen Jaarmagazine 2016-2017
relevante categorieën integraal samenwerken, netwerkpartners