Vakantieverlof

 

Download hier het formulier voor een verlof aanvraag. (klik)

 

Artikel 11 onder f LPW 1969 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van het beroep van één van de ouders. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Uit jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in deze periode (de zomervakantie) kan verdienen, en er op die grond toestemming moet worden verleend.

 

In artikel 13a lid 2 LPW 1969 is vastgesteld dat de directeur per schooljaar slechts éénmaal voor maximaal tien schooldagen vrijstelling wegens vakantie kan verlenen. Dit mag in geen geval in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien.

 

Als er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouders mag de directeur daarover niet beslissen. Dit verzoek dient te worden afgewezen.

 

 

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen ?

 

- Familiebezoek in het buitenland.

- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.

- Vakantie in verband met een gewonnen prijs.

- Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

- Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.

- Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.

- Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

 

Het hieronder gegeven schema is als leidraad te gebruiken bij de beoordeling van dit wetsartikel.

 

 

Beoordeling vakantieverlof

 

Betreft het een aanvraag vakantieverlof? → Nee, beoordelen als gewichtige omstandigheid.

 

Ja, betreft het een aanvraag voor meer dan 10 dagen?

 

 

→ Ja, deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan maar tot maximaal 10 dagen worden verleend.

 

Nee, betreft het een eerste aanvraag gedurende het cursusjaar?

 

→ Nee, deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag slechts 1 x per jaar worden verleend.

 

Ja, wordt er een beroep gedaan op de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders?

 

→ Nee, dan de aanvraag afwijzen. Alleen vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders kan een uitzondering gemaakt worden en vakantieverlof verleend worden.

 

Ja, is er binnen de schoolvakanties een mogelijkheid om 2 weken op vakantie te gaan met het gezin?

 

→ Ja, afwijzen. Kinderen en hun ouders hebben ‘recht’ om 1 x per schooljaar gedurende twee weken met het gezin op vakantie te kunnen gaan. In dit geval kan dat binnen de schoolvakanties.

 

Nee, zijn de ouder(s) in loondienst?

 

 

→ Ja, de aanvraag afwijzen. Afspraken omtrent vakantie(s) is een zaak tussen werkgever en werknemer, waarbij rekening dient te worden gehouden met de schoolvakantie(s) van leerplichtige kinderen.

 

Nee, indien er sprake is van een eigen bedrijf. Wordt het merendeel van de inkomsten in de vakantieperiode(s) verdiend? (Zo mogelijk een inschatting maken)

 

→ Nee, afwijzen. Er wordt in de wet uitgegaan van de specifieke aard van het beroep, waarbij de inkomsten seizoensafhankelijk zijn.

 

Ja, kan de vakantie afgestemd worden met personeel in het bedrijf.

 

 

→ Ja, aanvraag afwijzen.

 

Nee, betreft het de eerste twee weken van het schooljaar?

 

→ Ja, afwijzen. De leerplichtwet sluit de vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar uit.

 

Nee, vakantieverlof toekennen.